تحصیل رشته پزشکی و دندان پزشکی در سنگاپور

تحصیل رشته پزشکی و دندان پزشکی در سنگاپور

سنگاپور به موسسات برتر و دانشگاه های شناخته شده جهانی اش می بالد و به دلیل وجود دانشکده های توسعه یافته، اعضای هیات علمی برجسته و زیر...

ادامه خواندن

آزمون ورودی دانشگاه پزشکی چارلز جمهوری چک

آزمون ورودی دانشگاه پزشکی چارلز جمهوری چک

این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه های درسی را ارائه می دهد که در جمهوری چک آموزش داده می شوند و همه رشته ها رایگان هستند. کمک در زم...

ادامه خواندن